Vår affärsidé:

  • Förädla äkta råvaror utan genvägar till produkter med unika smaker, kvalité och identitet.

  • Ta vara på det som finns i vår omgivning, bär och örter, och förvandla det till produkter som passar i det moderna köket.

  • Kännetecknet för vår småskaliga produktion ska vara att arbeta med naturliga processer där människan och handen är närvarande genom hela produktionskedjan.

  • Kunna redogöra för, och garantera hela produktionskedjan från råvara till färdig produkt.